23,8 oC 0,0 m/s 1017,1 hPa
 

 
 

Terapia teatrem

2017-03-30

O potrzebie niesienia nawet odrobiny radości dzieciom przebywającym w szpitalu nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego też spółki Grupy OPEC chętnie wpierają inicjatywy, które choć na chwilę pozwalają oderwać najmłodszych pacjentów od szpitalnej rzeczywistości. 

Wspieramy zwłaszcza takie wydarzenia, które niosą ze sobą dodatkowe przesłanie. Tak uważają również animatorzy kultury Prekursora Artystycznego „Bamm Baamm Theatre” z Krakowa. Od kilkunastu lat występują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oddziałach dziecięcych w szpitalach wystawiając spektakle o edukacyjnym przesłaniu. Jednym z ostatnich było widowisko pt.: „Sportowe życie, czyli Jeż vs Jeżozwierz” wystawione na Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii, Kardiologii, Neurologii, Endokrynologii i Diabetologii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Tematyką przedstawienia było propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz dbałość o środowisko.


Spektakle wystawiane w szpitalach są dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta dodatkową terapią. Jednocześnie dzieci uczestniczące w przedstawieniu mają okazję do bliskiego kontaktu ze sztuką teatralną.


Podziękowanie dla spółki OPEC-SYSTEM za pomoc w zorganizowaniu spektaklu.

(kliknij, aby powiększyć)