0,2 oC 1,4 km/h 1027,1 hPa
 

 
 


Projekt: Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu


CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.


W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami na obszarach osiedle Mniszek i osiedle Kopernika oraz wysokoparametrowa osiedlowa rozdzielcza sieć ciepłownicza wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z Wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i Wymiennikowni II (ul Jackowskiego 40) zlokalizowanych w obrębie osiedla Strzemięcin. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na modernizację węzłów cieplnych na osiedlach: Mniszek, Kopernika i Strzemięcin

PLANOWANE EFEKTY
•    10,3 km przebudowanej sieci ciepłowniczej
•    114 węzłów cieplnych zmodernizowanych i wybudowanych

•    zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 16 611 GJ/rok
•    redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 1 928 MgCO2/rok
•    redukcja pyłów w ilości 1,3 MgCO2/rok

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 777 612,00 PLN


WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 14 219 980,00 PLN


REALIZACJA:

Podpisanie umowy z NFOŚiGW - czytaj więcej

Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji - czytaj więcej
Rozpoczęcie I etapu projektu (osiedle Kopernika) - czytaj więcej

Prace sieciowe na osiedlu Kopernika - czytaj więcejZgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0048/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.