22,6 oC 0,0 m/s 1010,1 hPa
 

 
 


Projekt: Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu


CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.


W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami na obszarach osiedle Mniszek i osiedle Kopernika oraz wysokoparametrowa osiedlowa rozdzielcza sieć ciepłownicza wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z Wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i Wymiennikowni II (ul Jackowskiego 40) zlokalizowanych w obrębie osiedla Strzemięcin. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na modernizację węzłów cieplnych na osiedlach: Mniszek, Kopernika i Strzemięcin

PLANOWANE EFEKTY
•    10,3 km przebudowanej sieci ciepłowniczej
•    114 węzłów cieplnych zmodernizowanych i wybudowanych

•    zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 16 611 GJ/rok
•    redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 1 928 MgCO2/rok
•    redukcja pyłów w ilości 1,3 MgCO2/rok

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 777 612,00 PLN


WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 14 219 980,00 PLN


Dnia 30 czerwca 2017 roku spółka OPEC-SYSTEM zawarła umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” - czytaj więcej.