22,8 oC 0,0 m/s 1010,1 hPa
 

 
 
 • TARYFA DLA CIEPŁA
 • Podstawą rozliczeń za dostarczone ciepło jest Taryfa dla ciepła: wytwórcy ciepła (OPEC-INEKO) oraz dostawcy ciepła (OPEC-SYSTEM) zawierająca ceny i stawki opłat, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059);

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września  2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

  Taryfa dla ciepła OPEC-SYSTEM (dostawca) - obowiązuje od 01.09.2017r.
  Taryfa dla ciepła OPEC-INEKO (wytwórca) - obowiązuje od 01.08.2017r.

 • OPŁATA JEDNOCZŁONOWA
 • Innym sposobem rozliczeń za wytworzenie, przesył i dystrybucję ciepła jest opłata jednoczłonowa. Na Państwa wniosek i naszą akceptacją możemy zastosować uproszczony sposób rozliczenia za dostawę ciepła, w którym: -średnia cena ciepła (zł/GJ) zastępuje ustaloną w taryfie cenę za moc zamówioną i cenę ciepła; -średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe (zł/GJ) zastępuje ustaloną w taryfie stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.

  Cennik ciepła - obowiązuje od 01.09.2017r.

 • KONCESJE

 • Spółka OPEC-SYSTEM świadczy usługi ciepłownicze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na:

  Obrót ciepłem koncesja nr OCC/356/21412/W/OPO/2013/AJ z dnia 30 kwietnia 2013 roku,

  Przesyłanie i dystrybucję
  koncesja nr PCC/1205/21412/W/OP/2013/AJ z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

 • PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA
  Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okres 2017-2020.