0,2 oC 1,4 km/h 1027,1 hPa
 

 
 

Przynależność do Grupy OPEC, wieloletniego i zaufanego partnera miasta Grudziądza, spółek  innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie zobowiązuje spółkę OPEC-SYSTEM do zachowania najwyższych standardów środowiskowych.

Działając na rzecz Klienta i otoczenia spółka OPEC-SYSTEM dokłada wszelkich starań aby  swoją działalnością nie przynosić szkody środowisku. Jednym z takich przedsięwzięć jest  zastępowanie kanałowych sieci ciepłowniczych sieciami preizolowanymi, posiadającymi znacznie lepsze parametry izolacyjne oraz charakteryzującymi się kilkudziesięcioletnią trwałością. Dzieje się tak każdorazowo, podczas realizacji planowanych zadań inwestycyjno-remontowych.


Do znaczących działań i inwestycji w tym zakresie należą: Program KAWKA, Budowa i przebudowa sieci cieplnej na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu.


Bieżące dane dotyczące ochrony środowiska przedstawiają:


• Sprawozdanie Zarządu za rok 2016, ROZDZIAŁ 7. Ochrona środowiska,
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła w okresie grzewczym 2016/2017 oraz wpływie tego ciepła na środowisko.