7,4 oC 0,0 m/s 1018,9 hPa
 

 
 

Siedziba spółki:

OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz


NIP 876-245-62-05

REGON 341136540

Numer KRS 0000394813

Kapitał zakładowy 65.050.000,00 zł

BZ WBK I O/Grudziądz 11 10901678 0000 0001 2102 5625

dane kontaktowe

Misja spółki

Naszą misją jest zapewnienie bezpiecznych dostaw ciepła mieszkańcom Grudziądza w taki sposób, aby w myśl rozwoju zrównoważonego zaspakajać bieżące i perspektywiczne potrzeby dostaw ciepła przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Działalność

Podstawowym przedmiotem działania naszej spółki jest przesyłanie, dystrybucja i obrót ciepłem za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Grudziądza, zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego i udzielonych koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki.

Poza przesyłaniem, dystrybucją i obrotem ciepłem świadczymy usługi związane z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych: węzłów cieplnych oraz sieci, wydawaniem warunków technicznych dla obiektów przyłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz monitoringiem pracy powierzonych urządzeń ciepłowniczych.

Cele

Naszym celem jest budowanie trwałych i dobrych relacji z Klientami i społecznością lokalną. Dzięki rozwojowi miejskiej sieci ciepłowniczej oraz ciągle rosnącej świadomości Odbiorców o wyborze czystego i bezpiecznego sposobu ogrzewania jakim jest ciepło sieciowe, wspólnie przyczyniamy się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie
Wspólników

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

OPEC-BIO Sp. z o.o.


Rada Nadzorcza

Michał Dudziak
Zdzisław Iglewski

Roman Kuczkowski


Prezes Zarządu

Grzegorz Przekaziński