0,2 oC 1,4 km/h 1027,0 hPa
 

 
 

Siedziba spółki:

OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz


NIP 876-245-62-05

REGON 341136540

Numer KRS 0000394813

Kapitał zakładowy 65.050.000,00 zł

Santander Bank Polska S.A.
11 10901678 0000 0001 2102 5625

dane kontaktowe

Misja spółki

Naszą misją jest zapewnienie bezpiecznych dostaw ciepła mieszkańcom Grudziądza w taki sposób, aby w myśl rozwoju zrównoważonego zaspakajać bieżące i perspektywiczne potrzeby dostaw ciepła przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Działalność

Podstawowym przedmiotem działania naszej spółki jest przesyłanie, dystrybucja i obrót ciepłem za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Grudziądza, zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego i udzielonych koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki.

Poza przesyłaniem, dystrybucją i obrotem ciepłem świadczymy usługi związane z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych: węzłów cieplnych oraz sieci, wydawaniem warunków technicznych dla obiektów przyłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz monitoringiem pracy powierzonych urządzeń ciepłowniczych.

Cele

Naszym celem jest budowanie trwałych i dobrych relacji z Klientami i społecznością lokalną. Dzięki rozwojowi miejskiej sieci ciepłowniczej oraz ciągle rosnącej świadomości Odbiorców o wyborze czystego i bezpiecznego sposobu ogrzewania jakim jest ciepło sieciowe, wspólnie przyczyniamy się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie
Wspólników

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

OPEC-BIO Sp. z o.o.


Rada Nadzorcza

Michał Dudziak
Zdzisław Iglewski

Roman Kuczkowski


Prezes Zarządu

Grzegorz Przekaziński