0,2 oC 1,4 km/h 1027,1 hPa
 

 
 

MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Spółka prowadzi na terenie Grudziądza eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni Łąkowa OPEC-INEKO Sp. z o.o.


  • Miejski system ciepłowniczy
  • Miejski system ciepłowniczy (m.s.c.) składa się ze źródła ciepła, sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych oraz z instalacji odbiorczych w Państwa budynkach, czyli instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Większość węzłów cieplnych (618) stanowi własność OPEC-SYSTEM, zaś pozostała ilość (69) należy do Klientów. Wszystkie instalacje odbiorcze znajdujące się w Państwa obiektach zawsze należą do Właścicieli lub Administratora budynku.
  • Ciepło
  • Ciepło jest bardzo specyficznym towarem. Aby zostało dostarczone Odbiorcom potrzebuje tzw. nośnika oraz transportu. W naszych sieciach nośnikiem ciepła jest woda zdemineralizowana  przesyłana i dostarczana Odbiorcom poprzez miejską sieć ciepłowniczą.
  • Sieci ciepłownicze
  • Obecnie spółka eksploatuje sieci ciepłownicze, które rozciągają się od OM Mniszek (podłączonego wraz z HYDRO-VACUUM do m.s.c. w 1999 roku) do OM Tarpno (zasilanego z m.s.c. od 2002 roku). Maksymalna średnica sieci (bez izolacji) to 600 mm, natomiast najmniejsze średnice wynoszą 25 mm i są to niektóre przyłącza do budynków. W Grudziądzu funkcjonuje sieć ciepłownicza podziemna i napowietrzna. Parametry techniczne sieci.


    Sieć ciepłownicza składa się zawsze z dwóch rur. Jedną płynie gorąca woda ze źródła ciepła do węzła cieplnego gdzie ciepło jest odbierane, drugą  płynie woda schłodzona, która wraca do Elektrociepłowni w celu ponownego ogrzania.


  • Sieci preizolowane
  • Istniejące sieci ciepłownicze mają różne rodzaje izolacji, w zależności od stosowanych w czasie ich budowy technologii. Obecnie buduje się wyłącznie sieci preizolowane. Są to rury zaizolowane termicznie pianką poliuretanową, która dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi osłonięta jest rurą zewnętrzną wykonaną z polietylenu. Wszystkie części połączone są w sposób trwały i w takiej postaci kupuje się je u producenta. W standardzie wyposażenia każdego odcinka sieci są także przewody alarmowe, dzięki którym błyskawicznie można zlokalizować awarię. Obecnie eksploatujemy ponad 45,9 km sieci preizolowanych.