0,2 oC 1,4 km/h 1027,1 hPa
 

 
 

Jako spółka silnie ukierunkowana na potrzeby obecnych i jak i przyszłych Klientów jesteśmy przygotowani do świadczenia usług związanych z szerokorozumianą energetyką cieplną.


Nasze usługi gwarantują:

 • długoletnią i niezawodną pracy urządzeń,

 • optymalne zużycie ciepła,

 • doradztwo techniczne wykwalifikowanej kadry specjalistów,

 • całodobowy serwis pogotowia cieplnego.

Jesteśmy otwarci na nowe, niezrealizowane dotychczas usługi i niestandardowe formy współpracy. Zapraszamy!

 • Usługi w ramach eksploatacji urządzeń ciepłowniczych
 • 1. Eksploatacja urządzeń węzłów cieplnych należących do Klienta oraz wykonywanie czynności regulacyjno-konserwacyjnych.

  2. Serwis awaryjny urządzeń węzła cieplnego i wybranych urządzeń instalacji wewnętrznych stanowiących własność Klienta, w tym czyszczenie urządzeń węzła, płukanie wymienników ciepła, odpowietrzanie i uzupełnianie instalacji wewnętrznej oraz usuwanie drobnych usterek, naprawa lub wymiana zużytych urządzeń węzła.

  3. Usługi dla administratorów budynków związane z legalizacją lub montażem nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych tzw. podliczników ciepła dla celów indywidualnego rozliczania zużycia ciepła.

  4. Pakiet usług inżynierskich związanych z określaniem przyczyn nieprawidłowości pracy węzłów i systemów cieplnych oraz propozycją poprawy ich efektywności energetycznej.

  5. Płukanie wymienników.

 • Usługi ogólnobudowlane
 • 1. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych - budowa rurociągów przesyłowych wody.

  2. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

  3. Budowa, remonty i modernizacje kompaktowych stacji wymienników c.o. i c.w.u.

  4. Obróbka mechaniczna elementów metalowych, naprawy pomp Grundfos i innych.

 • Usługi z branży elektroenergetycznej
 • 1. Sprawdzenia laboratoryjne manometrów.

  2. Wykonanie pomiarów elektrycznych:
            - rezystancji izolacji,
            - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
            - wyłączników różnicowoprądowych,
             - rezystancji uziomów,
             - badań niepełnych urządzeń piorunochronnych.

  3. Wykonanie instalacji układów automatycznej regulacji.

  4. Sprawdzenia, eksploatacja, konserwacja, naprawa i montaż układów automatycznej regulacji wykonanych w oparciu o regulatory firm Satchwell, Invensys, TAC serii MMC, IAC, MN oraz siłowniki typu ALE, Ali, NV.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Eksploatacja węzłów

Radosław Augustyniak
Kierownik Wydziału Sieci


tel. 56 45 06 235
r.augustyniak@system.opec.grudziadz.pl

Usługi ogólnobudowlane

Zbigniew Szymański
Kierownik Wydziału Wykonawstwa Inwestycji


tel. 56 45 06 116
zb.szymanski@system.opec.grudziadz.pl

Pomiary i instalacje elektryczne

Zbigniew Szymański
Kierownik Wydziału Elektroenergetycznego i AKPiA


tel. 56 45 06 223
z.szymanski@system.opec.grudziadz.pl

Ceny usług są ustalane indywidualnie.

(kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15)