-0,3 oC 1,4 km/h 1019,2 hPa
 

 
 

Projekt Strzemięcin

2015-01-16

    Spółka OPEC-SYSTEM w dniu 15 stycznia 2015 roku w ramach kontynuacji Projektu pn.: "Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami co. Dn 600-25 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin” zawarła umowy na dwa zadania:

1. Przebudowa naziemnej sieci ciepłowniczej DN600 do komory K/69/1 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin w Grudziądzu – na kwotę brutto 8 593 305,75 zł brutto

2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz opcjonalne wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinaka sieci ciepłowniczej DN500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do K69/1 – na kwotę brutto 7 685 040,00 zł brutto. Opcja wykonania robót budowlanych uzależniona jest od uzyskania dofinansowania na kolejne rozszerzenie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.2, na które spółka złożyła w NFOŚiGW stosowny wniosek.


Podpisanie umów: od lewej Grzegorz Przekaziński - Prezes OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

Adam Janocha - Prezes ENERGOTERM Sp. z o.o.,
Bogusław Wiwatowski Członek Zarządu ENERGOTERM Sp. z o.o.Wywiad Internetowej Telewizji Miejskiej z Prezesem OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.


Cel Projektu


    Projekt służy interesowi społecznemu, poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, jakim jest wspieranie inwestycji w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucji ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii.


Gwarantowane rezultaty


      W wyniku kompleksowej realizacji Projektu "Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami co. Dn 600-25 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin” złożonego z trzech zadań:

Zadanie nr 1. Budowa i przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej z przyłączami c.o. DN 300-25 od K69 do O/M Strzemięcin,

Zadanie nr 2. Przebudowa naziemnej sieci ciepłowniczej DN600 do komory K69/1 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin,

Zadanie nr 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej DN500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do komory K69/1


nastąpi obniżenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła, a tym samym oszczędność energii pierwotnej. Spadek energochłonności produkcji ciepła przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności do poprawy powietrza atmosferycznego:

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji Projektu 30 584 GJ/rok

Uniknięte emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji Projektu 3,395 tys. ton/rok