-0,6 oC 4,7 km/h 1019,6 hPa
 

 
 

Realizacja Projektu Strzemięcin

2015-03-25

W ramach realizacji Projektu: „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami c.o. DN 600-25 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin” spółka OPEC-SYSTEM prowadzi prace związane z wymianą sieci ciepłowniczej.

Roboty realizowane są wzdłuż trasy średnicowej od ul. Kasprowicza do ul. Południowej. Inwestycja jest kontynuacją prac, zrealizowanych w latach 2011-2012 przez spółkę OPEC GRUDZIĄDZ, polegających na kompleksowej wymianie sieci rozdzielczych i przyłączy na osiedlu mieszkaniowym Strzemięcin.

Obecne prace mają na celu likwidację stratotwórczej sieci naziemnej i zastąpienie jej ponad 1700m sieci preizolowanej, zapewniającej zmniejszenie strat ciepła oraz bezawaryjną dostawę ciepłą do Odbiorców.


Organizacja robót nie przewiduje utrudnień w ruchu zarówno kołowym jak i pieszym. Do przeprowadzenia nowej sieci pod ulicą Kasprowicza wykorzystane zostaną sieci istniejące, jako rury przepustowe. Inwestycja przewiduje również przecisk pod torowiskiem kolejowym relacji Grudziądz - Toruń. Dla zachowania ciągłości ruchu kolejowego, oprócz podziemnego przecisku, projektanci przewidzieli zabudowę konstrukcji służącej bezpieczeństwu poruszania się pojazdów szynowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.Realizacja II etapu Projektu Strzemięcin