-0,3 oC 1,4 km/h 1019,0 hPa
 

 
 

14 mln na inwestycje sieciowe

2017-07-08

Spółka OPEC-SYSTEM pozyskała z UE ponad 14 mln zł na inwestycje sieciowe w Grudziądzu.

Z dniem 30 czerwca 2017 roku spółka OPEC-SYSTEM zawarła umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w imieniu spółki podpisał Prezes Zarządu Grzegorz Przekaziński. Instytucję wdrażającą reprezentowali: Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Janusz Topolski – Pełnomocnik.


Środki pozyskane na grudziądzkie inwestycje sieciowe pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


Spółka na:
  • budowę 10,3 km sieci ciepłowniczej;
  • likwidację 6 węzłów grupowych i zastąpienie ich 34 indywidualnymi węzłami cieplnymi;
  • modernizację 80 węzłów cieplnych,


otrzyma dofinansowanie w wysokości 14.219.980 zł. Środki z UE pozwolą na sfinansowanie 72,22% całkowitych kwalifikowalnych kosztów Projektu netto, które wyniosą 19.689.200 zł. Ogółem koszty projektu wyniosą 24.777.612 zł brutto (w tym około 5 mln zł podatku VAT, który podlegał będzie zwrotowi).

Inwestycja swoim zasięgiem obejmie trzy grudziądzkie osiedla mieszkaniowe: Kopernika, Strzemięcin i Mniszek. Roboty budowlane rozpoczną się z końcem grudnia 2017 roku i potrwają do 2020 roku.


Inwestycja sprawi między innymi, że straty ciepła podczas jego przesyłania będą mniejsze. A to oznacza:

  • mniejsze zapotrzebowanie na energię do jego produkcji;
  • mniejsze zużycie paliwa;
  • mniejsze emisje pyłów i gazów cieplarnianych do środowiska.


Zrealizowanie inwestycji zdecydowanie zwiększy również bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza. Przysłuży się temu wymiana najstarszych i o najgorszym stanie technicznym odcinków sieci ciepłowniczej oraz modernizacja węzłów cieplnych.