-0,3 oC 3,2 km/h 1018,9 hPa
 

 
 

Stare sieci do wymiany

2018-02-19

Ruszyły przygotowania do realizacji projektu Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu. To kolejne przedsięwzięcie spółki OPEC-SYSTEM związane z modernizacją infrastruktury ciepłowniczej w Grudziądzu. W pierwszym etapie zostaną wymienione sieci na osiedlu Kopernika.


Osiedle Kopernika powstało pod koniec lat 60 XX wieku. Pierwsze sieci ciepłownicze pojawiły się na osiedlu w latach 70. Ówczesne rozwiązania polegały na umieszczaniu sieci ciepłowniczych w kanałach betonowych.

Stosowane obecnie technologie to rury preizolowane układane bezpośrednio w ziemi. Rury wyposażone są w zewnętrzną warstwę izolacji termicznej z wbudowanym systemem alarmowym. System umożliwia monitorowanie szczelności rur oraz szybką, precyzyjną lokalizację uszkodzeń.

Już dziś mieszkańcy osiedla Kopernika mogą zauważyć pierwsze przygotowania do inwestycji. Nowe odcinki rur zeskładowano przy ul. Kalinkowej (obok dyskontu Biedronka) oraz przy ul. Landowskiego (od strony Wisły).


  

Do końca 2018 roku na osiedlu Kopernika modernizacji ulegnie:

- 4,6 km sieci oraz przyłączy ciepłowniczych,

- 47 węzłów indywidualnych oraz zamiana 1 węzła grupowego na 2 węzły indywidualne.


Realizacja projektu Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.