-0,3 oC 1,4 km/h 1019,0 hPa
 

 
 

Ruszyła przebudowa sieci

2018-02-21
Ruszyła przebudowa sieci na osiedlu Kopernika

Rozpoczęła się przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Kopernika. Spółka OPEC-SYSTEM zaczyna realizację projektu unijnego „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, który na wiele kolejnych lat zapewni mieszkańcom bezawaryjną dostawę ciepła.


Sieci kanałowe, czyli sieci ciepłownicze umieszczone w kanałach betonowych od ponad 40 lat dostarczają ciepło mieszkańcom osiedla. Teraz nadszedł czas odtworzenia wyeksploatowanych sieci.

Stosowane obecnie rury preizolowane są wykonane z wysokiej jakości stali zespolonej z warstwą izolacji termicznej. Warstwa ta znacząco ogranicza straty ciepła powstające podczas jego przesyłania. Ponadto nowe rury posiadają wbudowany system monitorowania szczelności sieci. System ten umożliwia precyzyjną lokalizację zawilgocenia pianki termicznej pozwalającą na szybką reakcję służb ciepłowniczych.

Wymiana sieci odbywa się niezależnie od pracującego systemu ciepłowniczego i nie zakłóca bieżących dostaw ciepła. Roboty budowalne prowadzone są tak, aby do minimum ograniczyć wszelkie utrudnienia związane z inwestycją.

Przebudowa sieci cieplnej na osiedlu Kopernika to pierwszy etap projektu Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki otrzymanemu przez spółkę OPEC-SYSTEM dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.