-0,6 oC 4,7 km/h 1019,6 hPa
 

 
 

Kolejne pieniądze z Unii

2018-02-27

Z powodzeniem  zakończyły się starania OPEC-SYSTEM o kolejne dofinansowanie modernizacji infrastruktury ciepłowniczej w Grudziądzu. Spółka pozyskała ze środków unijnych ponad 26 mln złotych na realizację projektu pn. „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.


Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 26 lutego 2018 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Grzegorza Przekazińskiego - Prezesa Zarządu OPEC-SYSTEM.
Na zdjęciu: od lewej: Dominik Pióro - Doradca, Departament Energii i Innowacji NFOŚiGW, Grzegorz Przekaziński – Prezes Zarządu OPEC-SYSTEM, Anna Pekar - Zastępca Dyrektora Departamentu Energii i Innowacji NFOSiGW, Magdalena Misiurek – Kierownik Zespołu ds. Kogeneracji i Przesyłu Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW.


Projekt „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” dotyczy modernizacji infrastruktury ciepłowniczej na terenie osiedli Kopernika, Kawalerii Polskiej oraz Lotnisko.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich spółka OPEC-SYSTEM:

- wybuduje 14,6 km sieci ciepłowniczej,
- zlikwiduje 25 węzłów grupowych i zastąpi je 55 indywidualnymi węzłami cieplnymi,
- zmodernizuje 60 węzłów cieplnych.


To już kolejna umowa spółki na dofinansowanie działań inwestycyjnych w Grudziądzu. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 50 mln złotych brutto. Wartość dofinansowania stanowi ok.65% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu netto.