-0,5 oC 4,7 km/h 1019,5 hPa
 

 
 

Na Kopernika praca wre

2018-06-12


Spółka OPEC-SYSTEM prowadzi prace związane z modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej. W miejscu, gdzie dotychczasowo były posadowione rury ciepłownicze wykonane w starej technologii kanałowej są układane nowe sieci preizolowane.


Prace rozpoczęły się na początku 2018 roku i potrwają do końca października. Do tej pory udało się zrealizować 50% całości projektu. Ciepło z nowych węzłów zasilanych siecią preizolowaną dociera już do mieszkańców przy ul.  Wiślanej 9, Kalinkowej 22, 24, 26, 32, 46-52, 54-56, 60, 62-64.

Obecnie trwają prace ziemne, spawalnicze i montażowe na sieciach zasilających budynki przy ul. Chełmińskiej 68, Piaskowej 1, 2, 3, 4, 5, Kalinkowej 15, 21 oraz przy ul. Heweliusza 1, 3, Kalinkowej 31-37, Kopernika 2, 4, 23-27, Chełmińskiej 74, 78, Ciołkowskiego 1.

Wszystkie prace są prowadzone w taki sposób, aby do minimum ograniczyć wszelkie utrudnienia. Wykopy są odgrodzone i zabezpieczone, a organizacja przejść nad wykopami umożliwia swobodne przemieszczenie się do budynków.

Równolegle do prac sieciowych są wykonywane odtworzenia terenu (parkingi, chodniki, drogi) oraz nasadzenia na już wykonanych sieciach.

Ustalając harmonogram prac dostawca ciepła dołożył wszelkich starań, aby pomimo prowadzonych robót zapewnić mieszkańcom ciągłą dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania. Jedynie wymiana węzłów wiąże się z krótkotrwałymi przerwami w dostawie ciepła na czas usunięcia starego i wpięcia nowego urządzenia, o czym mieszkańcy są na bieżąco informowani.

Łącznie na osiedlu Kopernika wymianie ulegnie 4,6 km starych sieci kanałowych i przyłączy na nowe – preizolowane oraz zostanie wybudowanych 49 węzłów cieplnych.

Realizacja projektu oznacza konkretne korzyści. Eksploatacja nowej sieci ciepłowniczej na wiele lat zapewni mieszkańcom osiedla bezawaryjne dostawy ciepła. Ponadto ograniczenie strat energii na przesyle bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zużycia węgla a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z Elektrociepłowni Łąkowa.