-0,3 oC 1,4 km/h 1019,1 hPa
 

 
 

Energooszczędna dystrybucja ciepła

2018-08-20
20 sierpnia 2018 roku w siedzibie OPEC-SYSTEM podpisano umowę na budowę węzłów cieplnych na osiedlu Lotnisko w ramach realizacji projektu „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.


Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Grzegorz Przekaziński - Prezes Zarządu OPEC-SYSTEM Sp.  z o.o., ze strony Wykonawcy: Marek Owczarski - Wiceprezes firmy Elektrotermex Sp.  z o.o.


 
Na zdjęciu od prawej: Grzegorz Przekazinski – Prezes Zarządu OPEC-SYSTEM, Marek Owczarski – Wiceprezes Elektrotermex Sp. z o.o. oraz Marek Kuliński - Specjalista ds. programów pomocowych i prawa zamówień publicznych OPEC-SYSTEM.

Wykonawca robót – spółka Elektrotermex z Ostrołęki została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Po przekazaniu placu budowy firma Elektrotermex rozpocznie budowę 4 indywidualnych węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ulicy Kustronia 3 i 5 oraz przy ulicy Parkowej 82 i 84.


Przypomnijmy, łączenie w ramach realizacji projektu spółka OPEC-SYSTEM:

- wybuduje 14,6 km sieci ciepłowniczej,
- zlikwiduje 25 węzłów grupowych i zastąpi je 55 indywidualnymi węzłami cieplnymi,
- zmodernizuje 60 węzłów cieplnych.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza. Przysłuży się temu wymiana najstarszych i o najgorszym stanie technicznym odcinków sieci ciepłowniczej oraz modernizacja węzłów cieplnych.