-0,3 oC 1,4 km/h 1019,1 hPa
 

 
 

Nowe sieci na Kopernika

2018-08-30
Dobiega końca realizacja pierwszego etapu projektu „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Inwestycja obejmuje przebudowę systemu ciepłowniczego na osiedlu Kopernika.

Do modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego osiedla Kopernika spółka OPEC-SYSTEM przystąpiła w grudniu 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Projekt zakładał budowę i przebudowę 4,6 km istniejącej sieci kanałowej zastępując ją nową, wykonaną w technologii preizolowanej, a także modernizację 47 węzłów indywidualnych oraz zamianę 1 węzła grupowego na 2 węzły indywidualne.


Inwestycja została podzielona na sześć etapów, obejmujących poszczególne obszary osiedla. W pierwszej kolejności przeprowadzono prace ziemne, spawalnicze oraz montażowe sieci i przyłączy ciepłowniczych. Wraz z zakończeniem sezonu grzewczego ruszyły również prace związane z wymianą węzłów cieplnych. Po dokonaniu prób szczelności potwierdzających wymaganą jakość spawów przystąpiono do etapowego przyłączania budynków do nowej  sieci. W dniu 28 sierpnia 2018 roku zakończono modernizację sieci i przyłączy ciepłowniczych. Mieszkańcy osiedla są już zasilani z nowej sieci. Obecnie trwają odtworzenia nawierzchni osiedlowych – trawników, chodników i parkingów.

Dotychczasowo wykonano 17 węzłów cieplnych. Trwa montaż 32 węzłów cieplnych. Połowa z tych urządzeń zasila już mieszkańców w ciepłą wodę użytkową, a obecne prace wynikają z podłączeń modułów centralnego ogrzewania. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2018 roku.

Pomimo trwających robót mieszkańcom osiedla nieprzerwanie dostarczano ciepło. Sporadyczne przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej mają miejsce w trakcie wymiany węzłów cieplnych. Wykonawca robót Konsorcjum Grudziądz 2017-2020 dokłada wszelkich starań, aby prace były wykonywane sprawnie, a przerwy trwały jak najkrócej.