-0,6 oC 3,2 km/h 1019,5 hPa
 

 
 

Nowy system ciepłowniczy

2018-10-24

17 października 2018 roku zakończyła się modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów na osiedlu Kopernika. Jest to I etap wymiany infrastruktury ciepłowniczej zrealizowany w ramach projektu pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.


Pierwsza część zadania obejmowała wymianę sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło dla potrzeby mieszkańców osiedla Kopernika. Prace montażowe preizolowanej sieci rozpoczęły się 1 lutego 2018 roku. Wymiana sieci była prowadzona niezależnie od pracującego systemu ciepłowniczego i nie zakłócała bieżących dostaw ciepła. Zgodnie z założeniami projektu ułożono ponad 4,5 km sieci ciepłowniczej, która od 28 sierpnia 2018 roku dostarcza ciepło na potrzeby mieszkańców osiedla. W drugiej części inwestycji dostarczono i zamontowano 49 węzłów cieplnych. Wszystkie z nich są zasilane z nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej i realizują kompleksowe dostawy ciepła zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.


Pomimo trwających robót mieszkańcom osiedla nieprzerwanie dostarczano ciepło. Sporadyczne przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej miały miejsce poza sezonem grzewczym, w trakcie wymiany węzłów cieplnych. Równolegle do doprowadzonych prac trwały odtworzenia nawierzchni osiedlowych – trawników, chodników oraz parkingów.


 

Protokół końcowego odbioru I etapu inwestycji podpisali beneficjent projektu spółka OPEC-SYSTEM oraz generalny wykonawca robót - Konsorcjum Grudziądz 2018-2020.


 

Przypomnijmy, projekt pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” jest realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


Cała inwestycja zakłada trzy etapy wymiany infrastruktury ciepłowniczej w Grudziądzu w latach 2018-2020. Obecnie spółka OPEC-SYSTEM przygotowuje się do realizacji kolejnego etapu inwestycji. W ramach drugiej fazy projektu modernizacji ulegną sieci ciepłownicze na terenie Strzemięcina. W trzecim etapie inwestycji, przypadającym na rok 2020 zaplanowano przebudowę infrastruktury ciepłowniczej na osiedlu Mniszek.

Realizacja projektu pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” jest zgodna ze strategią rozwoju spółki OPEC-SYSTEM i wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw ciepła na potrzeby mieszkańców Grudziądza oraz ograniczaniem strat ciepła dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście.


Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Grudziądza doceniają bezpieczeństwo i wygodę jaką niesie ze sobą ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.