-0,3 oC 1,4 km/h 1019,0 hPa
 

 
 

Wymiana węzłów na Strzemięcinie

2019-05-23

Od kwietnia 2019 roku na terenie osiedla Strzemięcin trwa przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego. Wraz z zakończeniem sezonu grzewczego rusza kolejny etap inwestycji: zmiana urządzeń dostarczających ciepło do budynków: uruchomienie 13 indywidualnych węzłów cieplnych zastępujących pracę likwidowanego węzła grupowego „Wymiennikownia I”.


Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac związanym z przepięciem instalacji odbiorczej budynków do nowo wybudowanych węzłów cieplnych będą miały miejsce krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej. Czasowe braki ciepłej wody odczują mieszkańcy budynków:


w dniu 28 maja 2019 roku w godz. 8:00-17:00 przy ulicy:
- Śniadeckich 60
- Śniadeckich 66
- Śniadeckich 52 część niska
- Śniadeckich 52 wieżowiec,

w dniu 29 maja 2019 roku w godz. 8:00-17:00 przy ulicy:
- Śniadeckich 56 część niska
- Śniadeckich 56 wieżowiec,

w dniu 30 maja 2019 roku w godz. 8:00-17:00 przy ulicy:
- Śniadeckich 54 część niska
- Śniadeckich 54 wieżowiec
- Śniadeckich 58 mieszkania 1-45
- Śniadeckich 58 mieszkania 46-90,

w dniu 31 maja 2019 roku w godz. 8:00-17:00 przy ulicy:
- Śniadeckich 62 mieszkania 1-45
- Śniadeckich 62 mieszkania 46-90
- Śniadeckich 64.

Równolegle do powyższych prac trwa budowa nowej sieci ciepłowniczej pomiędzy węzłem grupowym "Wymiennikownia II" a budynkami, w których zostaną zamontowane indywidualne węzły cieplne. W związku z planowanym przełączeniem budynków do nowej sieci informujemy, że w dniu 30 maja 2019 roku nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody:

w godz. 7:00-20:00 dla mieszkańców budynków przy ulicy:
- Śniadeckich 72 część niska
- Śniadeckich 72 wieżowiec
- Śniadeckich 74 część niska
- Śniadeckich 74 wieżowiec
- Śniadeckich 76 część niska do 87
- Śniadeckich 76 wieżowiec
- Śniadeckich 86
- Jackowskiego 42
- Jackowskiego 44
- Jackowskiego 44
- Jackowskiego 48 część niska
- Jackowskiego 48 wieżowiec
- Jackowskiego 50.

w godz. 6:00-20:00 dla mieszkańców budynków przy ulicy:
- Jackowskiego 47, 52, 54
- Śniadeckich 78, 80, 82, 84.

Bieżących informacji związanych z przerwami udzielą Państwu pracownicy pogotowia ciepłowniczego pod numerami: 993 oraz 56 45 06 201.


Przypomnijmy. Zadanie „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” realizuje spółka OPEC-SYSTEM w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej na osiedlu Strzemięcin - czytaj więcej.
Widok nowych węzłów cieplnych, przygotowanych do wpięcia instalacji odbiorczych, znajdujących się w budynkach przy ul. Śniadeckich 62 i Śniadeckich 66.