-0,3 oC 1,4 km/h 1019,0 hPa
 

 
 

Modernizacja systemu

2019-07-01
Trwają prace przy przebudowie sieci i węzłów cieplnych na Strzemięcinie. Mieszkańcy budynków zaopatrywani ciepłem z węzłów grupowych zostaną wyposażeni w indywidualne węzły cieplne zasilane nową siecią ciepłowniczą.

Ponad 1,5 km nowych sieci ciepłowniczych

Przebudowa systemu ciepłowniczego na Strzemięcinie rozpoczęła się w kwietniu br. Ponad 30 letnią sieć kanałową, która zasilała budynki z dwóch dużych węzłów grupowych (Wymiennikownia I i Wymiennikownia II) zastąpiono 1,5 km siecią preizolowaną ułożoną bezpośrednio w gruncie. Nowa sieć wraz z przyłączami pracuje na wysokich parametrach i będzie zasilać 27 nowych węzłów cieplnych. Zastosowany w technologii rur preizolowanych system alarmowy umożliwi stały monitoring pracy sieci i bezzwłoczne informowanie o jej awarii czy uszkodzeniu.


Dzięki tej inwestycji mieszkańcy osiedla będą mogli cieszyć się bezawaryjną pracą systemu przez kolejne lata.


Każdy budynek będzie miał swój węzeł

Budynki zasilane dotychczasowo z dwóch węzłów grupowych (Wymiennikownia I i Wymiennikownia II) będą miały swoje indywidualne węzły cieplne zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach każdego z budynków. Nowe węzły posiadają w pełni zautomatyzowany system sterowania temperaturą centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Wyposażenie węzłów stanowią urządzenia pozwalające na racjonalne wykorzystanie ciepła dla zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego. Montaż nowych węzłów cieplnych nie wymaga zmian w instalacjach odbiorczych wewnątrz budynków. Zgodnie z harmonogramem prac zainstalowano już 13 węzłów cieplnych zastępujących pracę węzła grupowego „Wymiennikownia I”.  Obecnie trwają przepięcia kolejnych 14 węzłów cieplnych w budynkach zasilanych dotychczas z drugiego węzła grupowego „Wymiennikownia II”. 


Zakończenie inwestycji w sierpniu br.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę sierpnia br. tak, aby przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego mieszkańcy osiedla mogli cieszyć się niezawodną pracą systemu ciepłowniczego, zapewniającego bezpieczeństwo, ciągłość dostaw oraz wymagany komfort cieplny naszych odbiorców.


Dofinansowanie projektu

Przebudowa systemu ciepłowniczego na Strzemięcinie to drugi z trzech etapów zadania pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, które realizuje spółka OPEC-SYSTEM. Przypomnijmy, pierwszy etap obejmował modernizację systemu ciepłowniczego na osiedlu Kopernika, drugim, obecnym miejscem inwestycji jest osiedle Strzemięcin. Trzeci, ostatni etap prac, zaplanowany na rok 2020 przewiduje wymianę infrastruktury ciepłowniczej na terenie osiedla Mniszek.


„Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” to zadanie realizowane dzięki wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.