-0,3 oC 1,4 km/h 1019,1 hPa
 

 
 

Ruszyły prace na osiedlu Lotnisko

2019-08-07

W poniedziałek 5 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy Konsorcjum, którego liderem jest GPEC Serwis Sp. z o.o. z Gdańska.

Już następnego dnia, tj. 6 sierpnia Wykonawca rozpoczął organizowanie placu budowy. Ruszyły też pierwsze prace ziemne na osiedlu mieszkaniowym Lotnisko.

Tym samym spółka OPEC-SYSTEM zaczęła realizację zasadniczej części projektu pn. „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Inwestycja ta możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności, które spółka ma zagwarantowane zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej w 2018 r. z NFOŚiGW. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


Zarówno spółka OPEC-SYSTEM jak i Wykonawca dołoży należytych starań, aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców.