-0,3 oC 1,4 km/h 1019,1 hPa
 

 
 

Modernizacja systemu na Lotnisku

2019-08-30

Na terenie osiedla Lotnisko trwa przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego. Zadanie realizuje dostawca ciepła, spółka OPEC-SYSTEM, w ramach projektu „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.


Obecnie trwają prace związane z wymianą starych odcinków sieci na nowe. Wymieniane są kompleksowo zarówno sieci przesyłowe jak i przyłącza zasilające poszczególne budynki. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy osiedla będą mogli cieszyć się bezawaryjną pracą systemu przez kolejne lata.


Niestety, w najbliższym czasie, prace te będą wiązały się z krótkotrwałymi zakłóceniami w dostawach ciepła. Dla mieszkańców osiedla będzie oznaczało to czasowe niedogodności związane z brakiem ciepłej wody użytkowej. Informacje o planowanych przerwach w dostawie ciepła będą mieszkańcom przekazywane na bieżąco.


Prace wykonuje Konsorcjum w składzie: GPEC Serwis z Gdańska oraz Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM z Torunia. Wykonawca robót dokłada wszelkich starań, aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców osiedla. W miejscu trwających prac na bieżąco organizowane są czasowe systemy komunikacji. Wszelkie wykopy oraz miejsca składowania materiałów są oznakowane i ze szczególną uwagą zabezpieczane przed dostępem nieupoważnionych osób.


Przypomnijmy, modernizacja systemu ciepłowniczego jest możliwa przy wsparciu środków z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wymiana sieci na Lotnisku to kolejny etap działań OPEC-SYSTEM wpisujący się z budowę niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej i czystszego powietrza w Grudziądzu.


Mieszkańców osiedla Lotnisko przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.