-0,4 oC 3,2 km/h 1019,4 hPa
 

 
 

Nowy system na Strzemięcinie

2019-09-05
Zakończyły się prace nad przebudową sieci i węzłów cieplnych na osiedlu Strzemięcin. To kolejny etap długofalowej inwestycji realizowanej przez OPEC-SYSTEM w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlu Strzemięcin spółka przystąpiła w kwietniu 2019 roku. Pomimo trwających robót mieszkańcom osiedla nieprzerwanie dostarczano ciepło. Sporadyczne ograniczenia w dostawie ciepłej wody użytkowej miały miejsce poza sezonem grzewczym.

Zgodnie z założeniami inwestycji na osiedlu Strzemięcin ułożono ponad 1,5 km nowej sieci ciepłowniczej oraz zamontowano 27 indywidulanych węzłów cieplnych, zastępujących dotychczasową pracę 2 węzłów grupowych.

Nowe sieci wykonane w technologii rur preizolowanych są wyposażone w system alarmowy umożliwiający stały monitoring stanu sieci i bezzwłoczne informowanie o jej awarii czy uszkodzeniu. Nowe węzły posiadają w pełni zautomatyzowany system sterowania temperaturą centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, a ich montaż nie wymagał zmian w instalacjach odbiorczych wewnątrz budynków.


Protokolarnych odbiorów całej inwestycji w dniu 3 września br. dokonała Komisja Odbioru Technicznego, w której w skład weszli przedstawiciele Wykonawcy: Konsorcjum „Grudziądz 2017-2020” oraz Inwestora – spółki OPEC-SYSTEM.


Modernizacja systemu ciepłowniczego na Strzemięcinie to drugi z trzech etapów projektu „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Przypomnijmy: pierwszy etap obejmował wymianę sieci i węzłów cieplnych na osiedlu Kopernika, drugi etap, obecnie zakończony - na Strzemięcinie, natomiast etap trzeci, zaplanowany na rok 2020, przewiduje modernizację infrastruktury na osiedlu Mniszek.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła na potrzeby mieszkańców Grudziądza oraz ograniczanie strat ciepła dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście.
 

Odbiory techniczne

 


 

Posiedzenie Komisji Odbioru Technicznego