-0,3 oC 3,2 km/h 1018,7 hPa
 

 
 

Prace na osiedlu Kawalerii Polskiej

2019-11-19

Ruszyły prace przy modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kawalerii Polskiej. Jest to drugi etap projektu „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, którego celem jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza.


Pomimo tego, że jeszcze trwają prace na osiedlu Lotnisko przy pierwszej części zadania to sprzyjająca aura pozwoliła spółce OPEC-SYSTEM rozpocząć prace przy wymianie sieci ciepłowniczej na osiedlu Kawalerii Polskiej. Znajduje się tam jedna z najstarszych sieci ciepłowniczych jaką posiada OPEC-SYSTEM. Ponad 40-letni czas eksploatacji przyczynił się do degradacji izolacji termicznej. Likwidacja starych sieci i zastępowanie ich nowymi, preizolowanymi, przyczyni się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła mieszkańcom osiedla na kolejne dziesiątki lat.


Chcemy uspokoić mieszkańców osiedla, że w okresie trwania sezonu grzewczego realizowane prace nie będą powodowały przerw ani zakłóceń w dostawie ciepła. Pierwsze, krótkie przerwy w dostawie ciepłej wody wystąpią dopiero po 15 maja 2020 roku i związane będą z przełączeniami starych węzłów cieplnych na nowe, wybudowane w ramach naszego przedsięwzięcia.


Jedyne niedogodności będą wiązały się z prowadzonymi pracami budowlanymi. Czasowo będą wyłączane z użytkowania ciągi piesze w obrębie wykopów. Jednak jak potwierdza wykonawca robót, teren przywracany będzie do pierwotnego stanu, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.


Mieszkańców osiedla prosimy o wyrozumiałość, a rodziców serdecznie prosimy, aby ich pociechy nie zbliżały się do terenów, na których toczyć się będą prace.


Przypomnijmy, realizacja zadania „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” jest możliwa dzięki ok. 60% wsparciu środków z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wymiana sieci na osiedlu Lotnisko i Kawalerii Polskiej to przedsięwzięcie wpisujące się z budowę niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej i czystszego powietrza w Grudziądzu.