-0,5 oC 4,7 km/h 1019,5 hPa
 

 
 

Nowe sieci - czyste powietrze

2020-01-23

Trwają prace przy wymianie sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków na osiedlu Kawalerii Polskiej. Każdy dzień dobrej pogody sprzyja sprawnej realizacji inwestycji i rozbudowy niskoemisyjnej przestrzeni w mieście.


Roboty rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku. W pierwszej kolejności wymieniono odcinki głównych sieci magistralnych oraz przyłączy dostarczających ciepło do poszczególnych budynków. Po zakończeniu prac ziemnych tereny są sprzątane i na bieżąco przywracane do stanu pierwotnego, tak, aby jak najkrócej ograniczać osiedlową przestrzeń. Dotychczas ułożono ponad 1300 mb nowej sieci ciepłowniczej. Docelowo na osiedlu Kawalerii Polskiej oraz Kopernika wymianie ulegnie ponad 5,5 km rur.


Nowe sieci posiadają zespoloną warstwę termoizolacyjną oraz system alarmowy, umożliwiający lokalizację najmniejszego przecieku. Zastosowanie najnowszych rozwiązań nie tylko ograniczy straty ciepła, ale przede wszystkim zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców osiedla. Zarówno w zakresie ciągłości dostaw ciepła przez cały rok jak i zmniejszenia awaryjności systemu. Przypomnijmy, na osiedlu Kawalerii Polskiej znajduje się jedna z najstarszych - ponad 40-letnich sieci ciepłowniczych, którą OPEC-SYSTEM dostarcza ciepło mieszkańcom Grudziądza.


Pomimo trwających robót mieszkańcy osiedla nieprzerwanie korzystają z ciepła systemowego. Pierwsze, krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody będą miały miejsce dopiero po 15 maja 2020 roku i związane będą z przełączeniami starych węzłów cieplnych na nowe, wybudowane w ramach inwestycji.


Wymianie ulegnie 27 węzłów. Nowe węzły posiadają w pełni zautomatyzowany system sterowania temperaturą centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, a ich montaż nie będzie wymagał żadnych zmian w instalacjach odbiorczych wewnątrz budynków. Prace na Osiedlu Kawalerii Polskiej zakończą się 31 października 2020 roku.

Wymiana sieci na osiedlu Kawalerii Polskiej to kolejny etap inwestycji „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” realizowanej przez OPEC-SYSTEM dostawcę ciepła systemowego w mieście. Inwestycja wpisuje się w rozbudowę niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej i czystszego powietrza w Grudziądzu.


Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki ponad 60% wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 Prace przy ulicy Bora Komorowskiego.


 

Przebieg prac przy ulicy Stobeusza 6 i Zacisznej 7.