-0,4 oC 3,2 km/h 1019,4 hPa
 

 
 

Ciepło systemowe w Mniszku

2020-03-20

18 lutego 2020 roku na osiedlu Mniszek rozpoczęła się jedna z większych w tym rejonie miasta przebudowa sieci ciepłowniczej. To już kolejna inwestycja OPEC-SYSTEM, która ruszyła w ciągu ostatnich miesięcy.


W pierwszej kolejności rozpoczęły się prace montażowe głównych magistrali ciepłowniczych. Obecnie prace toczą się wzdłuż Drogi Olchowej, Alei Chełmońskiego oraz ulicy Malczewskiego na terenach Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego „TASKOMONT-3” Spółka z o.o., Solgrudu Sp. z o.o. oraz Klubu Sportowego STAL. Równolegle do robót ziemnych trwają prace budowalne w docelowych pomieszczeniach węzłów cieplnych oraz dostawy nowych urządzeń.

Następnym etapem jest zaplanowana w okresie od kwietnia do końca maja 2020 roku wymiana sieci magistralnej na terenie zakładu Hydro-Vacuum S.A.


Dotychczasowe roboty ziemne nie powodowały żadnych utrudnień w komunikacji osiedlowej a dobra pogoda sprzyja sprawnej realizacji prac.

Pomimo trwających prac mieszkańcy osiedla nieprzerwanie korzystają z ciepła systemowego. Pierwsze, krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej będą miały miejsce dopiero po 15 maja 2020 roku i związane będą z przełączeniami starych węzłów cieplnych na nowe, wybudowanych w ramach inwestycji.

Docelowo na osiedlu Mniszek modernizacji ulegnie 4,3 km sieci ciepłowniczej oraz powstanie 38 nowych węzłów cieplnych. Budowa potrwa do końca września 2020 roku.

Inwestycja w Mniszku jest ostatnim z trzech zadań związanych z wymianą sieci ciepłowniczej w Grudziądzu w ramach projektu „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Poprzednie dwa zadania dotyczyły wymiany sieci i węzłów ciepłych na osiedlu Kopernika oraz osiedlu Strzemięcin.


Całkowity koszt projektu to ponad 24 mln zł, z czego 72% wydatków kwalifikowanych pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum Grudziądz 2017-2020: Infracorr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. oraz Firma Ciepłownicza ENERGOSAN M. Jaskowski Sp.J.

Dzięki modernizacji sieci i wymianie węzłów cieplnych mieszkańcy osiedla Mniszek, podobnie jak Kopernika i Strzemięcin, będą mogli cieszyć się bezawaryjną dostawą ciepła przez kolejne dziesiątki lat.

Rozwój ciepła systemowego w Grudziądzu, przyjaznego człowiekowi i środowisku, wpłynie korzystnie na zdrowie mieszkańców i poprawi jakość powietrza w naszym mieście.