-0,5 oC 4,7 km/h 1019,5 hPa
 

 
 

Wymiana sieci w Mniszku

2020-04-14

Trwają prace przy modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Mniszku. Wymiana starych sieci i węzłów cieplnych na nowe zagwarantuje mieszkańcom osiedla niezawodne i bezpieczne dostawy ciepła na kolejne dziesiątki lat.

Pierwsze roboty związane z wymianą sieci ciepłowniczych ruszyły w połowie lutego br. i miały miejsce wzdłuż Drogi Olchowej, Alei Chełmońskiego oraz ulicy Malczewskiego na terenach zlokalizowanych tam firm oraz klubu sportowego. Obecnie trwają tam odtworzenia terenów, a front robót przesunął się w kierunku osiedla w obręb ul. Podhalańskiej i Alei Sportowców. Stare sieci zbudowane w technologii kanałowej są zamieniane na nowe odcinki sieci w technologii rur preizolowanych.


Zastosowane systemy rur preizolowanych są systemami zespolonym składającym się z rury stalowej wewnętrznej, pianki izolacyjnej oraz płaszcza ochronnego zewnętrznego. Rury preizolowane wyposażone są w zabezpieczenie w postaci impulsowego systemu alarmowego. Zadaniem systemu alarmowego jest wczesne wykrywanie i dokładna lokalizacja wszelkich stanów przedawaryjnych mogących pojawić się podczas eksploatacji sieci. Stosowanie systemów alarmowych przyczynia się to do obniżenia strat na przesyle zwiększając tym samym niezawodność pracy sieci i komfort odbiorców ciepła. 

Montaż systemu alarmowego na sieci ciepłowniczej przy Drodze Pomorskiej.


Zamiana starych sieci na nowe jest wykonywana przy częściowym wykorzystaniu istniejących tras sieci kanałowej. Równolegle do prac sieciowych trwają dostawy węzłów cieplnych. Część z nich została już przetransportowana i umieszczona w przeznaczonych do tego miejscach w piwnicach budynków. Montaż i rozruch węzłów przewidziano na połowę maja br.


Nowe węzły posiadają w pełni zautomatyzowany system sterowania temperaturą centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, a ich montaż nie będzie wymagał żadnych zmian w instalacjach odbiorczych wewnątrz budynków. Ponadto każdy nowo wybudowany węzeł cieplny zostaje włączany w telemetryczny system nadzoru pracy urządzeń. Obecnie Grupa OPEC posiada ponad 450 obiektów w pełnej telemetrii. Są to komory ciepłownicze, kotłownie gazowe oraz węzły cieplne.


Docelowo mieszkańcom osiedla Mniszek przybędzie 4,3 km sieci preizolowanych oraz 38 indywidualnych węzłów cieplnych.


Pomimo trwających prac mieszkańcy osiedla Mniszek nieprzerwanie korzystają z ciepła systemowego. Pierwsze, krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody będą miały miejsce dopiero po 15 maja 2020 roku i związane będą z przełączeniami starych węzłów cieplnych na nowe.


Inwestycja w Mniszku jest ostatnim z trzech etapów modernizacji infrastruktury ciepłowniczej w Grudziądzu w ramach projektu „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Poprzednie dwa zadania dotyczyły wymiany sieci i węzłów ciepłych na osiedlu Kopernika oraz Strzemięcin. Źródłem dotacji dla tej inwestycji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


W obliczu trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wykonawca inwestycji Konsorcjum Grudziądz 2017-2020 zapewnia, że pracownicy zostali wyposażeni w dodatkowe środki ochrony osobistej, a także przestrzegają zaleceń mających na celu ograniczenia kontaktów z osobami trzecimi.