-0,5 oC 4,7 km/h 1019,5 hPa
 

 
 

Ciepłe inwestycje

2020-04-22

Ze sporym wyprzedzeniem przebiegają prace przy wymianie sieci ciepłowniczej na osiedlu Kawalerii Polskiej w Grudziądzu, które realizuje spółka OPEC-SYSTEM w ramach projektu Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu.

 

Sprzyjające warunki pogodowe pod koniec 2019 roku pozwoliły ekipom budowlanym przyspieszyć rozpoczęcie prac przy wymianie osiedlowej sieci ciepłowniczej. Wszystkie roboty ziemne między zabudowaniami mieszkalnymi osiedla zostały już ukończone. Przedterminowo zwolniono także blokadę ruchu drogowego nałożoną na czas realizowanych prac przy skrzyżowaniu ulic Pruszyńskiego i Konarskiego.


Obecnie trwa montaż ostatnich odcinków nowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Nad Torem. Łączy ona sieć osiedlową z komorą ciepłowniczą przy ulicy Kasprowicza (okolice Centrum Edukacji Ekologicznej).


Zgodnie z założeniami w ramach inwestycji wymieniono prawie 5,5 km sieci.Ostatnim etapem prac modernizacji infrastruktury ciepłowniczej na osiedlu Kawalerii Polskiej będzie wymiana i montaż 27 węzłów cieplnych. Niezależnie od wcześniejszego terminu ukończenia robót sieciowych pierwsze prace przy wymianie węzłów cieplnych zaplanowano w drugiej połowie maja 2020 roku, po zakończonym sezonie grzewczym.


Pomimo prac, które trwają od listopada 2019 rok mieszkańcy osiedla nieprzerwanie korzystają z ciepła systemowego. Pierwsze krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody będą miały miejsce dopiero po 15 maja 2020 roku i będą wiązały się z przełączeniami nowo wybudowanych węzłów cieplnych do nowego osiedlowego systemu ciepłowniczego.


Modernizacja systemu ciepłowniczego na osiedlu Kawalerii Polskiej jest możliwa dzięki ponad 60% wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.