-0,6 oC 4,7 km/h 1019,6 hPa
 

 
 

Ciepło z certyfikatem NO SMOG

2020-05-27

Mamy przyjemność zakomunikować Państwu, że Grupa OPEC otrzymała certyfikaty redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego.


Proces certyfikacji grudziądzkiego systemu ciepłowniczego rozpoczął się w 2019 roku. Postawą certyfikacji były przeprowadzone przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) obliczenia porównawcze, ile razy miejski system ciepłowniczy i przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym (bazowym) budynkiem ogrzewanym kotłownią węglową. W rezultacie uzyskaliśmy potwierdzenie, że produkcja ciepła w Elektrociepłowni Łąkowa pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w Grudziądzu.


Jak pokazała szczegółowa analiza emisji wybranych substancji w spalinach ciepło systemowe dostarczane przez Grupę OPEC charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w odniesieniu do referencyjnej, lokalnej kotłowni węglowej. W przypadku pyłów zawieszonych (TSP) krotność redukcji emisji zanieczyszczenia do powietrza wynosi 11,5 a w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu ponad 10 razy mniej w odniesieniu do lokalnej kotłowni węglowej. Należy zaznaczyć również, że substancje emitowane przez Elektrociepłownię Łąkowa rozprzestrzeniają się na bezpiecznej wysokości, z dala od miejsca przebywania ludzi.


W przypadku porównania niskiej emisji krotność redukcji zanieczyszczeń wyniosła powyżej 99,9% (NO EMISSION) i dotyczy zarówno pyłów zawieszonych, benzo(a)pirenu jak i dwutlenku węgla, który nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale jest groźnym gazem cieplarnianym.


W efekcie Grupa OPEC otrzymała dwa certyfikaty PreQurs: Certyfikat redukcji niskiej emisji dla budynku ogrzewanego ciepłem systemowym oraz Certyfikat redukcji ogólnej emisji dla miejskiego systemu ciepłowniczego. Zawierają one informacje o tym ile razy mniej zanieczyszczeń powstaje w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji – pierwszy certyfikat) oraz całkowitej emisji (drugi z certyfikatów) w porównaniu do przydomowej kotłowni węglowej.W zależności od stopnia redukcji niskiej emisji ICEB przyznaje klasę jakości tzw. znak redukcji niskiej emisji budynku: od H (najniższego) do A z czterema podklasami (A, A+, A++, A+++). W przypadku Grupy OPEC stopień redukcji niskiej emisji został potwierdzony na poziomie klasy A, ze znakiem No SMOG. Oznacza to, że produkcja ciepła systemowego w Grudziądzu, w Elektrociepłowni Łąkowa, pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w mieście a budynki zasilane ciepłem systemowym nie stanowią źródeł substancji zanieczyszczających powietrze w ramach niskiej emisji. Ogrzewanie budynków ciepłem systemowym  jest najlepszym sposobem na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu.Do wykorzystywania certyfikatu oraz oznakowania budynków tabliczką ze znakiem NO SMOG mają prawo wszyscy odbiorcy ciepła systemowego w Grudziądzu. Dla deweloperów i inwestorów to doskonała okazja do uatrakcyjnienia oferty mieszkaniowej o usługę ekologicznego, certyfikowanego ciepła systemowego.


Mamy nadzieję, że obecność znaku NO SMOG uświadomi mieszkańcom Grudziądza jak ważny jest wybór sposobu ogrzewania i jakie ma to znaczenie dla jakości powietrza w naszym mieście a przez to i naszego zdrowia.