23,3 oC 3,2 km/h 1004,1 hPa
 

 
 

Nowe sieci w Grudziądzu

2020-10-31
Grupa OPEC zrealizowała jedną z większych inwestycji sieciowych w Grudziądzu.
30 września 2020 roku spółka OPEC-SYSTEM ukończyła rozpoczętą w 2018 roku modernizację systemu ciepłowniczego w ramach zadania
Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu. Wartość tej inwestycji, która znacząco poprawiła bezpieczeństwo dostaw ciepła na osiedlach Kopernika, Strzemięcin oraz Mniszek oraz wpłynęła na zmniejszenie strat ciepła podczas jego przesyłania wynosi ponad 24 mln zł, z czego ok. 72% stanowią środki pochodzące z Funduszu Spójności UE.

Do zadania wytypowano te części systemu ciepłowniczego, w których upływ czasu oraz niska jakość izolacji rur sprzyjały rosnącym stratom ciepła, a wysłużone odcinki rur wymagały gruntownej przebudowy.

Inwestycję przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszy etap zadania zakończono w październiku 2018 roku. Obejmował on przebudowę ponad 40-letniej infrastruktury ciepłowniczej na osiedlu Kopernika. Celem drugiego etapu była przede wszystkim likwidacja dwóch dużych węzłów grupowych na Strzemięcinie na rzecz indywidualnych węzłów cieplnych oraz kontynuacja zapoczątkowanej w 2011 roku wymiany sieci na tym osiedlu. Już wówczas wybudowano ok. 9,5 km sieci wraz z przyłączami. Ostatni etap inwestycji rozpoczął się w lutym 2020 roku w Mniszku. Była to największa inwestycja sieciowa w tym rejonie. Pomimo trwającej pandemii, z zachowaniem pełnych środków bezpieczeństwa i dobrej pogody prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Mieszkańcy nieprzerwanie korzystali z ciepła, a jedyne przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej miały miejsce poza sezonem grzewczym, w trakcie wymiany węzłów cieplnych.
Łącznie w ramach zadania Efektywna Dystrybucja Ciepła w Grudziądzu zmodernizowano ponad 10 km sieci oraz przyłączy ciepłowniczych oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. Poza zmniejszeniem awaryjności i start ciepła podczas jego przesyłania i dystrybucji celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.

Dlatego, między innymi, rozwój efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w Grudziądzu jest jednym ze skutecznych rozwiązań problemu niskiej emisji.

Oficjalnym zakończeniem prac budowlanych było podpisanie protokołów odbioru pomiędzy Inwestorem OPEC-SYSTEM a Wykonawcą robót Konsorcjum Grudziądz 2017-2020 w składzie: Lider Konsorcjum INFRACORR Sp. z o.o., M3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. oraz Firma Ciepłownicza Energosan M.Jaskowski S.J. Na uwagę zasługuje fakt, że ostatnia z firm to lokalny przedsiębiorca, doświadczony w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej.

Dziś zarówno mieszkańcy Osiedla Kopernika, Strzemięcin jak i Mniszka mogą cieszyć się bezpiecznymi dostawami ciepła na kolejne dziesiątki lat.

Projekt „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” został realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 


Więcej o projekcie: Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu