-0,3 oC 1,4 km/h 1019,2 hPa
 

 
 

Projekt: Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu


realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu - Top Inwestycją Komunalną 2020


Miło nam poinformować, że realizowany przez OPEC-SYSTEM projekt „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” znalazł się pośród 25 inwestycji polskich samorządów nominowanych do konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020.


CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.


W wyniku realizacji projektu w latach 2018-2020 zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami na obszarach osiedle Mniszek i osiedle Kopernika oraz wysokoparametrowa osiedlowa rozdzielcza sieć ciepłownicza wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z Wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i Wymiennikowni II (ul Jackowskiego 40) zlokalizowanych w obrębie osiedla Strzemięcin. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na modernizację węzłów cieplnych na osiedlach: Mniszek, Kopernika i Strzemięcin

PLANOWANE EFEKTY:
•    10,3 km przebudowanej sieci ciepłowniczej,
•    114 węzłów cieplnych zmodernizowanych i wybudowanych,

•    zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 16 611 GJ/rok,
•    redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 1 928 MgCO2/rok,
•    redukcja pyłów w ilości 1,3 MgCO2/rok.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 24 777 612,00 PLN


MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 14 219 980,00 PLN

UDZIAŁ DOFINANSOWANIA : 72,22% wydatków kwalifikowanych


I ETAP REALIZACJI PROJEKTU - O/M KOPERNIKA:

Podpisanie umowy z NFOŚiGW - czytaj więcej

Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji - czytaj więcej
Rozpoczęcie I etapu projektu (osiedle Kopernika) - czytaj więcej

Prace sieciowe na osiedlu Kopernika - czytaj więcej

Nowe sieci na Kopernika - czytaj więcej

Nowy system ciepłowniczy - zakończenie I etapu inwestycji - czytaj więcej

II ETAP REALIZACJI PROJEKTU - O/M STRZEMIĘCIN:

Efektywna dystrybucja ciepła - czytaj więcej

Prace przy wymianie węzłów - czytaj więcej

Nowe węzły na Strzemięcinie - czytaj więcej

Nowy system ciepłowniczy - czytaj więcej

Nowy system na Strzemięcinie - czytaj więcej


III ETAP REALIZACJI PROJEKTU - O/M MNISZEK:
Ciepło systemowe w Mniszku - czytaj więcej
Wymiana sieci w Mniszku - czytaj więcej
Nowe sieci w Mniszku - czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Nowe sieci w Grudziądzu - czytaj więcejZgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0048/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.