-0,5 oC 4,7 km/h 1019,5 hPa
 

 
 Projekt: Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu


realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu


CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.


W wyniku realizacji projektu w latach 2018-2020 zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami oraz modernizowane węzły cieplne na obszarach osiedle Kopernika, Kawalerii Polskiej i osiedle Lotnisko.

PLANOWANE EFEKTY:
•    14,6 km przebudowanej sieci ciepłowniczej,

•    likwidacja 25 węzłów grupowych i zastąpienie ich 55 indywidualnymi węzłami,
•    modernizacja 60 węzłów cieplnych.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 50.541.961,98 PLN


MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 26.778.322,89 PLN


UDZIAŁ DOFINANSOWANIA: 65,39% wydatków kwalifikowanych

REALIZACJA:
Podpisanie umowy z NFOŚiGW - czytaj więcej
Budowa węzłów cieplnych na osiedlu Lotnisko - czytaj więcej

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót - czytaj więcej

Inauguracja projektu "Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu" - czytaj więcej

Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac - czytaj więcej

Modernizacja systemu na osiedlu Lotnisko - czytaj więcej
Prace na osiedlu Kawalerii Polskiej - czytaj więcej

Nowe sieci - czyste powietrze - czytaj dalej

Ciepłe inwestycje - czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Kolejna ukończona inwestycja - czytaj więcej
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0002/17-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.