22,3 oC 6,5 km/h 1003,8 hPa
 

 
 

MIEJSKI SYSTEM CIEPŁOWNICZY

System ciepłowniczy w Grudziądzu tworzy sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia i instalacje służące do wytwarzania i odbioru ciepła. Miejscem wytwarzania ciepła (źródłem ciepła systemowego) w Grudziądzu  jest Elektrociepłownia Łąkowa. • EFEKTYWNY ENERGETYCZNIE SYSTEM CIEPŁOWNICZY
 • Grudziądz jest jednym z niewielu miast w Polsce mogących pochwalić się posiadaniem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Oznacza to, że ciepło systemowe z którego korzystają mieszkańcy Grudziądza pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Obecnie ponad 95% ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej pochodzi z kogeneracji.

  Efektywność energetyczna systemu - czytaj więcej      Struktura paliw - czytaj więcej
 • CIEPŁO SYSTEMOWE
 • Ciepło systemowe to całkowicie bezpieczny produkt, zapewniającym ogrzewanie i ciepłą wodę przez cały rok. Aby zostało dostarczone Odbiorcom potrzebuje tzw. nośnika oraz transportu. W Grudziądzu nośnikiem ciepła systemowego jest woda zdemineralizowana, która za pomocą sieci ciepłowniczych dociera do odbiorców końcowych.

  Dystrybucja ciepła systemowego w Grudziądzu - zobacz schemat
 • SIECI CIEPŁOWNICZE
 • Obecnie spółka eksploatuje sieci ciepłownicze, które rozciągają się od OM Mniszek (podłączonego wraz z HYDRO-VACUUM do m.s.c. w 1999 roku) do OM Tarpno (zasilanego z m.s.c. od 2002 roku). Maksymalna średnica sieci (bez izolacji) to 600 mm, natomiast najmniejsze średnice wynoszą 25 mm i są to niektóre przyłącza do budynków. W Grudziądzu funkcjonuje sieć ciepłownicza podziemna i napowietrzna.

  Parametry techniczne sieci - czytaj więcej


  Sieć ciepłownicza składa się zawsze z dwóch rur. Jedną płynie gorąca woda ze źródła ciepła do węzła cieplnego gdzie ciepło jest odbierane, drugą  płynie woda schłodzona, która wraca do Elektrociepłowni w celu ponownego ogrzania.


  Istniejące sieci ciepłownicze mają różne rodzaje izolacji, w zależności od stosowanych w czasie ich budowy technologii. Obecnie buduje się wyłącznie sieci preizolowane. Są to rury zaizolowane termicznie pianką poliuretanową, która dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi osłonięta jest rurą zewnętrzną wykonaną z polietylenu. Wszystkie części połączone są w sposób trwały i w takiej postaci kupuje się je u producenta. W standardzie wyposażenia każdego odcinka sieci są także przewody alarmowe, dzięki którym błyskawicznie można zlokalizować awarię. Obecnie eksploatujemy ponad 61 km sieci preizolowanych.